Điểm liệt được quy định như thế nào? Sau khi kỳ thi kết thúc rất nhiều các thí sinh và phụ huynh lo lắng cho con em mình. Vậy điểm liệt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là mấy điểm?

Điểm liệt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 là mấy điểm?

Các quy định về điểm liệt được nêu rõ trong thông tin từ thông tư số 04/2018/TT-BGDDT sửa đổi một số điều quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2018. Thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có đủ điều kiện dự thi.

Hơn thế nữa tất cả các thí sinh cũng phải đạt các tiêu chí như: không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi đồng thời các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10. Các bài thi phải có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cách tính điểm liệt trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 như năm 2017 là 1,0 điểm.

Cách xét tốt nghiệp THPT năm 2018

Bị điểm liệt một trong hai bài thi tổ hợp có được tốt nghiệp? 

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả tất cả bài thi, các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT. Do đó, nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, thí sinh có một bài thi thành phần trong bài thi tổ hợp dính điểm liệt thì thí sinh đó sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT.

Quy định điểm thi mỗi môn khi xét tốt nghiệp năm 2018

Đối với các thí sinh đang học chương trình THPT năm nay thì sẽ được đăng ký hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Sau đó nếu bài thi tổ hợp nào cao hơn thì sẽ lấy kết quả đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018. Vì thế, thí sinh nên cân nhắc và chọn tổ hợp không có môn thi thành phần bị điểm liệt bên cạnh 3 môn bắt buộc là: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp.

Quy định điểm thi mỗi môn khi xét tốt nghiệp?

Theo quy định điểm để xét tốt nghiệp vẫn là 5,0 điểm. Đây là điểm trung bình của các môn thi THPT quốc gia cộng với điểm trung bình năm học lớp 12. Sau đó chia cho 2 rồi cộng với điểm ưu tiên, không phải là điểm của từng môn thi. Công thức năm nay cũng giống như các năm trước, không có gì khác.

Vì vậy, thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 cần phải đạt điểm trung bình tối thiểu các môn phải từ 5,0 điểm trở lên.

5/5 - (1 bình chọn)